fbpx
Karnataka

ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ

ಹೌದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೇಯೇ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ! ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಠ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಮೊದಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಗಿದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೆಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವರೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. 54ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕು.

karunadatayi

ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3ನೇಯ ಸ್ಥಾನ ಇದು 3ನೇಯ 63 ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ ಕನ್ನಡ ಬರವಣಿಗೆಗೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ 99.99 ಶೇಕಡಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ವನ್ನು ಕನ್ನಡಭಾಷೆ ಏಳು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿಗೆ 6 ಬಾರಿ, ತೆಲುಗಿಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮಲಯಾಲಂ ಗೆ 3 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳ್ ಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವಿನೋಭಭಾವೆಯವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು “ವಿಶ್ವಲಿಪಿಗಳ ರಾಣಿ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲ! ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇಯೇ ಹಿಂದಿಗೂ ತನ್ನದೆ ಆದ ಲಿಪಿಯಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಭಾಷೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇಯೇ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗೇಯೇ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದು.

ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ “ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗಿರ್ಪ ಎಂದು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಗಲೇ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿಯ್ವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕಂಪನ್ನು ಬೀರಿತ್ತು.

ವಿದೇಶಿಯರವರೊಬ್ಬರು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಏಕಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು “ಕಿಟ್ಟಲ್” ಕಿಟ್ಟಲ್ ಶಬ್ಧಕೋಷ ಎಂದು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ರಗಳೆಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ! ರಗಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುವೆಂಪುರವರು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಕನ್ನಡದ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಷಯ.

ಕನ್ನಡದ ಛಂದಸ್ಸು (ಷಟ್ಪದಿಗಳು)ಸರಿಸಾಟಿಯಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ?

unnamed

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ದಿಗ್ಗಜರುಗಳಾದ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್‍ಜೀ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡದವರು. ಮೊದಲ ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪಡೆದವರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಮೈಸೂರು ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ದಸರಕ್ಕೆ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸಿವಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನ್ಡಿಗರ ಸಾಧನೆಯ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿರಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

thumbs_kannada-rajyotasavada-shubhashayagalu-greetings

ಪ್ರಕಾಶ್.ಕೆ.ನಾಡಿಗ್

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top