fbpx
Achivers

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

” ಓಂ ನಮೋ ಪೂರ್ಣಾಯ ಪೂರ್ಣ ಗುರವೇ ನಮಃ ”

ಕನ್ನಡದ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯರು

ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣಗಳು, ನೂರೆಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವು “ಆತ್ಮ ಙ್ಞಾನ’ದ ಅರಿವೆ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಬರಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಇಡದೆ, ತಮ್ಮ 108 ವರ್ಷಗಳ ಬದುಕಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಬಸವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತ ” ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ “ವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದು, ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮನ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಲಿಂಗದ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆತಂದು, ನೂರಾಯಂಟು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನೂ ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ, ಕಲಿಯುಗ ಕಂಡಂತ್ತಹ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ವಿಶ್ವ ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು ಆದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ” ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ “ರವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿ.

ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜನನವಾದದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 1907ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಳೆದರು. “ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಉದ್ಧಾನ ಶಿವಯೋಗಿ”ಯವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ “ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ಮಠ”ವನ್ನು ಸೇರಿ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ ಶೈವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಂಬ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಓದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜಾತಿ-ಮತವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನವರೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು ವಿಶ್ವ ಸಂಸಾರರಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ದ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮನೋಧರ್ಮದ ಅಮೃತ ಙ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ” ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ” ಗುರುವರ್ಯರು. ಇಂತಹ ಅಮರ ಜೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ಮ ಯೋಗಿಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ನಿಶಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ಣಾಯ ಪೂರ್ಣ ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಶಿರಭಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪಾದಯಿಡಿಯುವುದೊಂದೆ ನನಗೆ ದಾರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುಪಾದದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೊ, ಭಕ್ತಿಯೊ, ಪ್ರೀತಿಯೊ ನಾ ಕಾಣೆ ! ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ‘ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ’ಯು ಗುರುವಿನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಾರ ನಾವು ಹಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವೆ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top