fbpx
ಕರ್ನಾಟಕ

ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ
ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ-ಪೂಜೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥ

*‘ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ* *ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ*|
*ಯತ್ರೈತಾಸ್ತು ನ ಪೂಜಂತೇ* *ಸರ್ವಾಸ್ತತ್ರಾ ಫಲಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ*’ ||

ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ-ಪೂಜೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ !’
~ *ಮನುಸ್ಮೃತಿ*

ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡತ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ಭೂತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉನ್ನತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬೆಳಿಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೂಜಿಸವವರು, ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತರ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

 

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top