fbpx
ಸಮಾಚಾರ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 


ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ರೂಢಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹುಆಯಾಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾದ ಸವಾಲು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲಮೇಲಿದೆ . ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಕೆಲಸವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ . ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ .

ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನ ಹಾಗು ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಮ್ಮೇಳನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

(1). ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು, ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು

(2). ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು.

(3). ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು.

(4). ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು

(5). ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದುವರೆಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು.

ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ , ಇನ್ನಿತರ ಇತರ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವಿದ್ವಾಂಸರು,ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಗಳಾದ

(1) ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಮಾನತೆ
(2) ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
(3) ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ
(4) ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಜನ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ .

ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯಗಳಾದ

(1) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ
(2) ರಾಷ್ಟ್ರ-ರಾಜ್ಯ, ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ
(3) ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ
(4) ಹಕ್ಕುಗಳು, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನಾಗರಿಕರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.

ರಾಜಕಾರಣಿ, ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಸಾಹತಿನ ನಂತರದ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದ ವಿಷಯಗಳಾದ

(1) ಜಾತಿ, ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಗುರುತು
(2) ಕೀಳರಿಮೆ ,ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ
(3) ಅನನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು
(4) ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಪಾಂತರ
ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ,ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

https://www.questforequity.org/landingpage.html

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top