fbpx
ಸಣ್ಣ ಕಥೆ

ಬುದ್ದಿ ಇದ್ದೋನು ಜಗತ್ತೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇದು ಜಾಣ ನರಿಯ ಕಥೆ

ಜಾಣ ನರಿ.

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಣ  ನರಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ  ಒಂದು ಸತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ದಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿತು.ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ನರಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು ಆದರೆ ಆನೆಯ ಚರ್ಮ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಕೀಳಲು ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚರ್ಮ ನರಿಯಿಂದ ಕೀಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.ಹೀಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ನರಿ ಆನೆಯ ಕಳೆ ಬರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದೆಂದು ಅಲೋಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಇದ್ದಕಿದ್ದಂತೆಯೇ  ಒಂದು ಸಿಂಹ ಆಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ನರಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ನರಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿತು.

ನರಿ- ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾನು ಈ ಸತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿ.

ಸಿಂಹ-ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿತು ,  ‘ನಾನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲೆಗೈದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.ಇದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಸಿಂಹ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು.

ಸಿಂಹವು ಸತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಹಾಗೆ  ಹೊರಟುಹೋದದ್ದು ನರಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಆದರೂ  ಸಹ ನರಿಗೆ  ಆನೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಕೀಳುವ  ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಿತು.ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಹುಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.ನರಿ ಜಾಗರೂಕವಾಯಿತು. ಹುಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಸತ್ತ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನರಿ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತು.ಹುಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆತುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ.

ನರಿ-  ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗನೆ  ಹೊರಟುಹೋಗು ನಾನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ಸಿಂಹ  ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಹುಲಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಹೇಳಿದ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕಾಡಿನ  ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಲಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗನೆ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು.

 

 

ಹುಲಿ ಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೋಸಗಾರ ನರಿಗೆ ಚಿರತೆಗೆ ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು.

ನರಿ-ಬಾ ಗೆಳೆಯ ಬಾ,ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.ತುಂಬಾ ದಣಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ.ನೀನು ಏಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ತ ಆನೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.ನಾನು ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಸಿಂಹನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಹ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.

ಚಿರತೆ-ಸಿಂಹನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಲಿ ? ಅವನು ನಾನು ಅವನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ನರಿ- ನೀನು ಅದರ ಚಿಂತೆ ಬಿಡು.ನಾನು ಅದರ ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು  ಸಿಂಹ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ನೀನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬಹುದು.

ಹಸಿದ ಚಿರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಭೋಜನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನರಿಗೆ ವಂದಿಸಿತು.ಆನೆಯ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮವನ್ನು ಚಿರತೆ ಕೀಳುವುದನ್ನೇ ನರಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಆನೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು  ಸುಲಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ,

ನರಿ- ಕೂಗಿತು ,ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಂಹ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಚಿರತೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಓಡಿ ಹೋಯಿತು .ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ  ಮಾಯವಾಯಿತು.

ಜಾಣ ನರಿ ನಗುತ್ತಾ ಭರ್ಜರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಸತ್ತ ಆನೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು.

ನೀತಿ:- ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top