fbpx
ದೇವರು

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಷ್ಟ ದರಿದ್ರ ಬರುವುದು

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಾವಳಿ

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ

ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ.

 

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಏಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿಮ್ಮಿoದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

ಆದರೆ ಜನರು ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವಾಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

 

 

ನೀವು ಈ ತರಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು   ಕೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ.

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮ್ಮಿoದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

ಆ ಏಳು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು

ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅನುಸಾರ

ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ

ಧನ,ಸಿರಿ , ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖುಷಿಯನ್ನೇ

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ .

1.ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು.

 

 

ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ.ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

2.ರೇಶಿಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು.

 

 

ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಇದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

3.ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ.

 

 

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸಹ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೀವು  ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂದರ್ಥ.

4.ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುಗಳು.

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನೀಡಬಾರದು.

 

 

ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ  ಶುಭವಲ್ಲ.

5.ಎಣ್ಣೆ .

 

 

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ  ಮೊದಲ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಿಮಗೆಂದು  ಅಥವಾ ಮನೆಗೆಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ನೀಡಬೇಡಿ.

6.ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕೈವಸ್ತ್ರ.

 

ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆವರ ಹನಿಯ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.

7.ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳು.

 

 

ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯಾವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು   ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಸಹ ತರಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಖರೀದಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಡಿ.   ಇದನ್ನು ಶುಭ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ .

 

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top