fbpx
ದೇವರು

ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದಂತೆ

ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.

 

 

ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನೇಕ  ಆಚಾರ,ವಿಚಾರ,ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು,ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

ದೈವ ಋಣ.

 

 

ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾನ,ಧರ್ಮ,ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೈವ ಋಣ ತೀರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.ದಾನ,ಧರ್ಮ ಮಾಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಲ್ಲದವರು ಸಹ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಾನವನ  ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ  ಮಾಡದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾನ,ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು.

ಋಷಿ ಋಣ.

 

 

ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಋಷಿ ಋಣ ತೀರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಋಣವನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತೀರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಹಾಗೆಯೇ  ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರು ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಋಷಿ ಋಣ ತೀರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪಿತೃ ಋಣ.

 

 

ಈ ಪಿತೃ ಋಣ ತೀರಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣ ,ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಋಣಗಳು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಪಿತೃ ಋಣ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ತರ್ಪಣ ,ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಬಿಟ್ಟರೇನೇ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂರು ಋಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ದಾನ,ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ  ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ಸುಲಭವಾಗಿ  ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top