ಆರೋಗ್ಯ

ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದೇ ?

ಅತಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಇರದೇ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮುಜುಗರವಾಗಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ .

 

 

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು .

ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ , ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ .

 

 

ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕು , ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಫಲವತ್ತಾದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top