ಉದ್ಯೋಗ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

👇 ನಮ್ಮ ಪುಟ ಲೈಕ್ 👍 ಮಾಡಿ 👇👇

👆ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ 👍 ಮಾಡಲು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 👆

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು.. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು:

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಸರು: ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, ಟೈಪ್ಸ್ಟ್, ಪಿಯೋನ್

ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 39

ವರ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು:

1. ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ – 05
2. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ – 07
3. ನಕಲುದಾರ – 08
4. ಪಿಯೋನ್ – 19

 

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರಗಳು: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 7 ನೇ / 10 ನೇ / 12 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

 

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:
ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವವರು 200 ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ 100 / – ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 18 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ವರ್ಗ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಂಬಳ : ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ , (ಪೋಸ್ಟ್ 1) ರೂ. 14550 – 26700 / – , (ಪೋಸ್ಟ್ 2,3) ರೂ. 11600 – 21000 / – , (ಪೋಸ್ಟ್ 4) ರೂ. 9600 – 14550 / – ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ .

ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ: ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬರಹ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

 

 

ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ :
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಬಯಸುವ ಅಪೇಕ್ಷಕರು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು:

http://www.ecourts.gov.in/ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು

ಅದರ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ನಕಲನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕ:
ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ: 04-01-2018.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: 03-02-2018.

ಖಾಲಿಹುದ್ದೆಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: http://ecourts.gov.in/vijayapura/online-recruitment

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top