ಧರ್ಮ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಗೌರವ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂತಹ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀದುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬಳೆಗಳ ನಾದವು ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.ಬಳೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೈನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳು ಚೆಂದ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಚೆಂದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ.ಬಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೃದುವಾದ ಕೈಗೆ ಬಳೆಗಳೇ ಅಂದ.ಆದರೆ ಬಳೆಗಳ ಅಂದದ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ….

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಎಷ್ಟೇ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಣ್ಣಿನ ಬಳೆಯ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಅಂದ ಮೆರುಗು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೈ ತುಂಬಾ ಧರಿಸಬೇಕು.ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ.

ಕೈಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಲ್ಲ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಜಿನ,ಮಣ್ಣಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆ ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ.ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಣ್ಣಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ದೊರೆತು ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಸಹ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡನ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸುವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವರು.ಇದು ನೋಡಲು ಬಲು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಂಖದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಶಂಖ ಬಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹವಳದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವರು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ,ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಚೂಡಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕ ?

ಕೆಂಪು ಬಳೆಗಳು-ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ.

ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳು-ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ.

 

 

ಹರಿಷಿಣ ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು-ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ.

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು- ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ.

ಕೇಸರಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳು-ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕ.

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳು-ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು,ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು,ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ.

ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳು-ಕೊನೆಯಾಗದ ಸಂಪತ್ತು,ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top