ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಹದೋಷವಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ!

ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಹದೋಷವಿರುತ್ತದೆಯಂತೆ!

 

 

 

 

ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ .ಚಪ್ಪಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಕವು 8 ನೇ ಮನೆ ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು .ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

 

 

 

 

 

ಉಡುಗರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಚಪ್ಪಲಿ ಮತ್ತು ಕದ್ದಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಹರಿದ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳಬಾರದು ಅದರಲ್ಲಿನ ಶನಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

 

ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಶೊ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಪ ವ್ಯೆತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಹಾಗು ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ವ್ಯೆಕ್ತಿಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top