ದೇವರು

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು.ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು.

ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ,ಸಂಕೇತವಾಗಿ,ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ,ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶುದ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು.ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಮ,ಕ್ರೋಧ, ಇರಬಾರದು.

ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲುನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ  ಗೋಪುರ,ಸಿಂಹದ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ದ್ವಜ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ,ಪ್ರಧಾನ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಂಟೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ  “ ಓಂಕಾರ”  ನಾದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಈ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು  ದೇವರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಘಂಟಾನಾದ ಭಕ್ತರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ನಾದವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರನ್ನು ವಿಗ್ರಹದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಈ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ .

ಘಂಟೆಯ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಮಹಾರುದ್ರನು ಘಂಟೆಯ ಉದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಠಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುತ್ತಾರೆ.ಮುಖ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸುಕಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.ಹಿಡಿಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಘಂಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಶುಭವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ದ್ವನಿ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಘಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಬಾರದು.ಒಂದು ಲಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾರಿಸಬೇಕು.

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top