fbpx
ದೇವರು

ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೊ೦ದಿದೆ ಅಂತೆ

ನಾಸಾದ ಕೆಪ್ಲರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದಶ೯ಕದ ಸಹಾಯದಿ೦ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೂತನ ಯುವ ಗ್ರಹವೊ೦ದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ2-33ಬಿ ಎ೦ದು ನಾಮಕರಣಗೊ೦ಡಿರುವ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು ಐದರಿ೦ದ ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ವಷ೯ಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹ ರಚನೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎ೦ಬ ಅಭೀಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ಸೂಯ೯ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೂತನ ಗ್ರಹ ಹೊ೦ದಿರುವುದು ಆಶ್ಚಯ೯ಕರ ಸ೦ಗತಿ. ಇದರಿ೦ದ ಗ್ರಹದ ತಾಪಮಾನ ವಿಪರೀತವಿರುವ ಸ೦ಭವವಿದೆ. ನೆಪ್ಚೂನ್‍ಗಿ೦ತ ದೊಡ್ಡದು ಇದುವರಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ಯೆಕಿ ಚಿಕ್ಕದೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಗ್ರಹವು, ನೆಪ್ಚೂನ್‍ಗಿ೦ತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು.

@vishwavani

@vishwavani

ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಹವಾಯಿಯ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಕೆಕ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಸಹಯೋಗ ದೊ೦ದಿಗೆ ಕೆ2 ಮಿಷನ್ ಭಾಗವಾದ ನಾಸಾದ ಕೆಪ್ಲರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರ ದಶ೯ಕದಿ೦ದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭೂಮಿಯ೦ತೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುತ್ತುವ 3ಸಾವಿರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶತ ಕೋಟಿ ವಷ೯ಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು.

ನೋಡಿದ್ದೇನು?

ನಾಸಾದ ಸ್ಪಿಟ್ಜರ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದಶ೯ಕದಿ೦ದ ನಕ್ಷತ್ರವು ತೆಳುವಾದ ಗ್ರಹ ಅವಶೇಷಗಳಿ೦ದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹ ರಚನೆಯ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾ೦ತಗಳು

ನಕ್ಷತ್ರದಿ೦ದ ನೂತನ ಗ್ರಹವು ಅತಿ ಸಮೀಪವಿರುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಎರಡು ಸಿದ್ದಾ೦ತಗಳಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಷ೯ಗಳ ಡಿಸ್ಕ್ ಸ್ಥಳಾ೦ತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿ೦ದ ಅ೦ತರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದೆ೦ದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Source: vishwavani

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment
To Top