fbpx
Health

ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೋತ್ತಾ?

ಬೆಲ್ಲದ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತು, ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಗೊತ್ತು ಅದರೆ ಇದೇನು ಕೃತಕ ಸಿಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ! ಏಂದು ಆಚ್ಹರ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಹಿಗೋಂದು ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಹಲುವು ವರ್ಷಗಳ  ಹಿಂದೆಯೇ ಅಂದರೆ 1965ರಲ್ಲಿಯೆ ಇದುನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಇದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 1985ರ ನಂತರವೇ! ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಡೆದ ಸುಮಾರು 25 ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಏಂದು ಸಾಬೀತಾದ ನಂತರವೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗು ಔಷಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FDA-Food And Drug Administraton) ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿಡಿತು.ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯ ಹೆಸರೇ “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್” 1985ರ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗು ಔಷಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ತಂಪುಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. 1996ರ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲ್ಲಿದ್ದ ಏಲ್ಲಾ ನಿರ್ಭಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ FDA ಇದನ್ನು ಏಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.

ಇದನ್ನು 1965 ರಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂ ಸ್ಕಾಲ್‍ಟ್‍ರ್ ಏಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ.ಅವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ ಹೋರಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗುವ ವೃಣವನ್ನು (Anti-Ulcer Drug) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಏಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್‍ನ್ನು, ಆದರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಈ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್‍ನ್ನು! ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೆರಳಿಗೆ ಅಂಟಿತ್ತು,ಅಕಸ್ಮಾತ್‍ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದ ಇವನಿಗೆ ಏಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಿಹಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದ್ದನ್ನು ಗಮಿನಿಸಿದ ಇವನು ಚಕಿತನಾದನು.ಅದರಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವೇ ಈ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತದೆ ಏಂದು ಯಾರು ಉಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ!

© plexusjourneytohealth.files.wordpress

© plexusjourneytohealth.files.wordpress

ನೀವೇಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯುವ ತಂಪುಪಾನೀಯ, ತಿನ್ನುವ ಚುಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಸಿಹಿಯಗಿರಲು ಕಾರಣ ಸಕ್ಕರೆ ಏಂದು ನೀವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್” ಏಂಬ ಕೃತÀಕ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಸಿಹಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ 200 ಪಟ್ಟು ಅದಿಕ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್” 200ಮೀಲೀಗ್ರಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಸಮ. ಸಾವಿರಾರು ಲೀಟರ್ ತಂಪುಪಾನಿಯ ತಯರಿಸಲು ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಈ “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್” ಏಂಬ ಕ್ರತಕ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರದಾನವೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಫಿ, ಟೀಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ವ್ಯೆದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಕ್ವೊಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾಸ್ವಿಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂನಫುಲ್ ಏಂಬ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪರ್ಯಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಏಂಬ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಈ “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್” ಏಂಬ ಕೃತಕ ಸಿಹಿ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಕ್ಯಾಲೋರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರೆ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಲೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ವ್ಯೆದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ್‍ನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನುಅಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರೆ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್‍ಏಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಏಂದು ಇತ್ತಿಚಿನ ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ ಅದ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೋರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ಕರೆಖಾಯಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗದಿರಲೆಂದು ಮುಂಜಗುರಕತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯಿಂದ ತಯರಿಸಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗು ತಂಪು ಪಾನೀಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಈಗ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ “ ಶುಗರ್‍ಫ್ರೀ ಡ್‍ಯಟ್ ತಿನಿಸುಗಳೇ ಬೇಕು”!! ಈ ಶುಗರ್‍ಫ್ರೀ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬೇರೆ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

sugar-free-diet-shopping-list-1

ಇವುಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್? ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್‍ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ..ಈ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಶ್ಣತೆ 86 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಯರನ್‍ಹೀಟ್‍ಗೆ ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್‍ನಲಿರುವ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ 4:5:1 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪರ್‍ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಫೆನ್ಯಲ್ ಅಲನಿನ್ ಹಾಗು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಹ್ಯೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್  ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪಚನಕ್ರಿಯೇಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ “ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡೊಸಿಸ್” ಗೆ ಕಾರನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪಿರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅದು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಕೆಂಪಿರುವೆಗಳಲ್ಲು ಈ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದರೆ ಏನು ಗತಿ? ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಸಾದ್ಯವಾದ ಉರಿ, ಉತ, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ, ಬಿಗಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಹಾಗು ಲ್ಯುಪಸ್‍ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗಿಗೆ ಇದು ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್‍ನಿಂದಾದ ಖಾಯಿಲೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗೆ ಅವರು ಕ್ರತಕ ಸಿಹಿ ಇರುವ ಆಹಾರದ ಸೇವನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಯಟ್ ಕೋಕ್ ಹಾಗೂ ಡಯಟ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಕುಡಿಯುವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಖಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಹು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕೃತಕ ಸಿಹಿಯ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಲೂಬಹುದು.ಅಸಾದ್ಯ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಕೀಲುನೋವು,ಮೂಳೆಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು,ತಲೆಸುತ್ತು,ನಿದ್ದೆಮಂಪರು, ತಲೆನೋವು, ಅರೆಕಾಲಿಕ ಮರೆವು,ಖಿನ್ನತೆ,ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊದಲುವುದು, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್‍ನ ಲಕ್ಶ್‍ಃಣವಗಿರಬಹುದು., .ಡಯಟ್ ಸೊಡ ಅಥವ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು “ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ಪಾಯಿಸನಿಂಗ್” ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು ನೀವು ಯವುದಾದರೋ ತಂಪುಪಾನಿಯ ಅಥವ ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ “ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ” ಏಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಗದಿರುವುದೇ ಓಳ್ಳೆಯದು!!

ಅಸ್ಪರ್‍ಟೇಮ್ ರಕ್ತಪ್ರಾಹವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳನ್ನು ಹಾಳುಗೇಡವಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದ ನಡುಕ,ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತದೆ.. ಗರ್ಬಿಣಿಯರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೇ ವಿಕಲಾಂಗ ಮಕ್ಕಳ ಜನನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಏಂದು ಅದ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್,ಲ್ಯುಪಸ್ ಹಾಗು ಹಲವು ಮೆದುಳು ಸಂಬಂದಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಹಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿಹಿವಿಶದ ಅದ್ಯಯನವನ್ನು ಅದರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀಶೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನೆಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ಅದರೂ ಯವುದಾದರೋ ತಂಪುಪಾನಿಯ ಅಥವ ತಿಂಡಿತಿನಿಸುಗಳ ಮೇಲೆ “ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ” ಏಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಗದಿರುವುದೇ ಓಳ್ಳೆಯದು!!ಏನೇ ಅಗಲಿ ಜನಸಮಾನ್ಯರು ಎಚ್ಹರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳೆ?

ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ನಾಡಿಗ್
ಶಿವಮೊಗ್ಗ

copying or reproducing the above content in any format without approval is criminal offence and will be prosecuted in Bengaluru court © ಸುವರ್ಣಾನುಡಿ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top